Kişisel Veriler Koruma Kanunu Bilgilendirme Metni

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla HİKSAN Teknoloji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (MOCHi Türkiye ve/veya HİKSAN) olarak, MOCHİ Türkiye müşteri hizmetleri, MOCHi Türkiye web sitesi hizmetler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin gizliliğinin korunmasına ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde MOCHi Türkiye ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Bu kapsamda, Şirketimiz ile MOCHi Türkiye müşteri hizmetleri, MOCHi Türkiye Web Sitesinde sunulan hizmetler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz MOCHi Türkiye tarafından aşağıda belirtilen haller çerçevesinde KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmektedir.

KVKK kapsamında, işbu aydınlatma metnini inceleyerek, MOCHi Türkiye tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan kişisel verilerinizin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarıldığı kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

MOCHi Türkiye Olarak Hangi Kişisel Verilerinizi, Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebebe Dayalı Olarak İşliyoruz? 

 1. Potansiyel müşterimiz olmanız halinde MOCHi Türkiye tarafından işlenen kişisel verileriniz, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıdaki şekildedir: 

 

Kimlik verileriniz (adınız, soyadınız) ve iletişim verileriniz (telefon numaranız, e-posta adresiniz, talebinizin evinize posta/kargo yoluyla gönderimini talep etmeniz halinde posta adresiniz): 

 

Söz konusu kişisel verileriniz, KVKK madde 5/1 kapsamında açık rızanızın varlığı halinde aşağıdaki veri işleme amaçları kapsamında işlenecektir:

 

 • Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirket’in sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sizlere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme,
 • Sosyal medya hesaplarının ve Web Sitesi yönetilmesi,
 • Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, Şirket’in sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Sizlere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası.

KVKK Madde 5/2 maddesi kapsamında ise açık rızanız olmaksızın (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (iv) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde aşağıdaki veri işleme amaçları kapsamında işlenecektir:

 • Müşteri hizmetlerinin ifası (sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu),
 • Verilerin doğru ve güncel tutulması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu),
 • Veri sahibinin şikâyeti, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu),
 • Şirketimiz ve Şirketimiz adına müşteri hizmetleri ve sitemizin  bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak (Kanunen işlenmesi zorunlu olması,  veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması),
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması)

 

 1. Sitemizden üyeliksiz alışveriş yaparak müşterimiz olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıdaki şekildedir: 

Kimlik verileriniz (adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız), iletişim verileriniz (telefon numaranız, e-posta adresiniz, evinize teslimat talep etmeniz halinde posta adresiniz), müşteri işlem verileriniz (müşteri numaranız) ve finansal verileriniz (fatura bedeli, ödeme yöntemi): 

 

Söz konusu kişisel verileriniz, KVKK Madde 5/2 maddesi kapsamında ise açık rızanız olmaksızın (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (iii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde aşağıdaki veri işleme amaçları kapsamında işlenecektir:

 

 • Finansal işlemlerin icrası ve takibi: (faturanızın düzenlenmesi Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuat, Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi ve ödeme işlemlerinin takibi amacıyla Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca “Kanunen işlenmesi zorunlu olması”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
 • İade, talep ve şikâyet yönetimi (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca “Kanunen işlenmesi zorunlu olması”, veri sahibinin şikâyeti, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması amacıyla veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
 • Şirketimiz ve Şirketimiz müşteri hizmetlerimiz, sitemiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak.
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası (ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması), 
 • Müşteriye daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi (ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
 • Şirketimiz ve Şirketimiz adına müşteri hizmetlerimiz ve sitemiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak (Kanunen işlenmesi zorunlu olması,  veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması)
 • Satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme ve bu kapsamda tedarik süreçleri ve müşteri ilişkilerinin yönetilmesi (bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması)
 • Verilerin doğru ve güncel tutulması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması) 

 

 1. Web sitemiz üzerinden üye olarak müşterimiz olmanız halinde MOCHi Türkiye tarafından işlenen kişisel verileriniz, işlenme amaçları ve hukuki sebepleri aşağıdaki şekildedir

 

Kimlik verileriniz (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, T.C. Kimlik Numaranız), iletişim verileriniz (telefon numaranız, e-posta adresiniz, posta adresiniz), aile bireylerinize ilişkin kişisel verileri (bebek adı, bebek doğum tarihi, yakınlık derecesi), işlem güvenliği verileriniz (şifre bilgileriniz, rıza kayıtlarınız, IP adresiniz, cihaz bilgisi, internet tarayıcısı bilgisi), finansal verileriniz (kredi kartı bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz, hediye ve para çekleri, indirim kuponlarınıza dair bilgileriniz, fatura bilgileriniz), özel nitelikli kişisel verileriniz (gebelik bilginiz) ve diğer üyelik verileriniz (pazarlama verileriniz: tercihleriniz, alışkanlıklarınız, tıklama akışlarınız), müşteri işlem bilginiz (müşteri numaranız), görsel ve işitsel verileriniz (çağrı merkezimizi aramanız halinde ses kayıtlarınız, organizasyonlarımıza veya sosyal medya üzerinden düzenlemiş olduğumuz yarışma, çekiliş, kampanya veya sosyal sorumluluk projelerimize katılarak kendi iradeniz ile paylaşmış olduğunuz veya onayınız doğrultusunda MOCHi Türkiye tarafından çekilen fotoğraf ve video görüntüleriniz): 

KVKK madde 5/1 kapsamında açık rızanızın varlığı halinde aşağıdaki veri işleme amaçları kapsamında işlenecektir:

 

 • Üyelerimizi tanımak ve iletişimimizi geliştirmek, 
 • Sizlere daha iyi hizmet verebilmek, çeşitli avantajlar sağlayıp sunmak, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilmek, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlamak, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilmek,
 • Pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Şirket’in sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki ve analitik analizler, profilleme/segmentasyon çalışmaları yapılması,
 • Hedefleme (=targeting) ve yeniden hedefleme (=re-targeting) yoluyla size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması,
 • MOCHi Türkiye tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,
 • Sosyal medya hesaplarının ve Web Sitesi yönetilmesi,
 • Müşteri hizmetleri hizmetlerinin ifası, 
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve MOCHi Türkiye tarafından yapılan her türlü kampanya ve etkinliklerden haberdar edilebilmeniz,
 • Çevrimiçi ya da çevrimdışı içerik paylaşımı.

KVKK Madde 5/2 maddesi kapsamında ise açık rızanız olmaksızın (i) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve (iii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak aşağıdaki veri işleme amaçları kapsamında işlenecektir:

 • Müşteri ve üyelerle akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi (“Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
 • Şirket iç operasyonlarının, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve Şirket operasyonlarının güvenliğinin temin edilmesi, iş faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik, yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetlerinin yürütülmesi (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
 • Finansal işlemlerin icrası ve takibi: (faturanızın düzenlenmesi Vergi Usul Kanunu ve sair mevzuat, Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi ve ödeme işlemlerinin takibi amacıyla Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca “Kanunen işlenmesi zorunlu olması”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
 • İş sürekliliğinin sağlanması ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması) 
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası ve bu kapsamda kampanyalar, çekilişler ve yarışmaların düzenlenmesi, sosyal sorumluluk projelerine katılım ve destek sağlanması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
 • Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin yürütülmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, hukuksal taleplere ilişkin faaliyetler ile hukuki işlerin yürütülmesi (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması)
 • Verilerin doğru ve güncel tutulması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması) 
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası (ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması), 
 • Müşteriye daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, daha uygun hizmetler ve ürünler geliştirilebilmesi ve bunların kesintisiz olarak sürdürülebilmesi (ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
 • Şirketimiz ve Şirketimiz adına müşteri hizmetlerimiz ve web sitemiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak (Kanunen işlenmesi zorunlu olması,  veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması)
 • Satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme ve bu kapsamda tedarik süreçleri ve müşteri ilişkilerinin yönetilmesi (bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması),
 • Bilgi güvenliği süreçleri ile bilgi teknoloji alt yapısına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi (kanunen işlenmesi zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
 • Internet sitelerimizi daha kolay kullanılır hale getirilmesi, iyileştirilmesi ve geri dönüş gibi geliştirme faaliyetlerinde bulunulması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
 • İletişim bilgileriniz üzerinden tarafınıza iletilen şifre ve benzeriyle giriş yapacağınız her türlü MOCHi Türkiye destekli dijital platformdaki işlemlerinizin geliştirilmelerinin yapılması (veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)
 • İade, talep ve şikâyet yönetimi (alışveriş detaylarınızı görüntüleyerek, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca “Kanunen işlenmesi zorunlu olması”, veri sahibinin şikâyeti, soru, talep ve önerilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve karşılanması amacıyla veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması)

.

 

 

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz, MOCHi Türkiye faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve MOCHi Türkiye politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve yukarıda KVKK madde 5/1 halleri arasında sayılan veri işleme amaçları kapsamında ve KVKK m. 8/1 uyarınca, açık rızanızın varlığı halinde yurt içinde mukim MOCHi Türkiye   hissedarlarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize MOCHi Türkiye  iştiraklerine, alt kuruluşlarına, işletmelerine, MOCHi Türkiye   her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ve bağlı şirketlerine, kargo şirketlerine, banka ve ödeme kuruluşlarına, GSM Operatörlerine, sosyal medya paylaşım sitelerine ve MOCHi Türkiye   hak ve/veya görevlerini devretmeyi teklif ettiği her türlü kişiye, yine yukarıda KVKK madde 5/2 halleri arasında sayılan veri işleme amaçları ve kapsamında ve KVKK m. 8/2 uyarınca açık rızanız olmaksızın MOCHi Türkiye   hissedarlarına, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize MOCHi Türkiye iştiraklerine, alt kuruluşlarına, işletmelerine, MOCHi Türkiye her türlü temsilcisi, hizmet sağlayıcısı ve/veya alt yüklenicisi ve bağlı şirketlerine, kargo şirketlerine, 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan banka ve ödeme kuruluşlarına, GSM Operatörlerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir.

MOCHi Türkiye  sizden topladığı kişisel verilerinizi yurtiçindeki serverlarında tutmakta olup verileriniz yurtdışında bulunan iş ortaklarımıza yalnızca KVKK m.9/1 uyarınca ve açık rızanız dahilinde MOCHi Türkiye tarafından kullanılan e-posta adreslerine e-posta atılması ve kullanılan e-posta sisteminin yurtdışında bulunması sebebi ile e-posta hizmet sağlayıcılarına, web sitemizde ve yer alan sosyal medya linklerine erişim sağlanması durumunda sosyal medya platformlarına ve web sitemiz üzerinden ödeme hizmetlerinin tamamlanması amacıyla bulut tabanlı ödeme hizmeti sağlayan aracı hizmet sağlayıcılarına aktarılacaktır. 

Bunun yanı sıra, şirketimiz değiştikçe ve büyüdükçe, yeniden yapılandırılabilir, yeni şirketler satın alabilir, şirketlerimiz devredilebilir, şirketimizin öz varlıkları da dahil olmak üzere varlıklarının tümü veya bir kısmı devredilebilir, yeni şirketlerle birleşebilir veya şirketimiz içerisinde bölünmeler yaşanabilir.  Bu gibi şirket yapısındaki değişiklikler sonucunda şirketimizin kişisel veri içeren varlıkları da devredilebilir. Bu tür değişikliklerin olması halinde, KVKK’nın 10. Maddesi uyarınca size ait kişisel verilerin kontrolü açısından mutlaka e-posta, mektup veya kamuoyu duyuruları vasıtasıyla sizleri bilgilendirilecek ve gerekli hallerde açık rızanız alınacaktır.

 

Kişisel verileriniz yukarıda sayılanlar dışındaki üçüncü kişilere hiçbir şekilde ifşa edilmeyecektir. MOCHi Türkiye, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde açıklanan işleme amaçları kapsamında, MOCHi Türkiye Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen süreler kapsamında saklayacaktır. Saklama süresi sona eren kişisel verileriniz MOCHi Türkiye tarafından silinmekte veya imha edilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemler ile Topluyoruz? 

Kişisel verileriniz; müşteri  merkezimiz, Web Sitesi kanalıyla veya e-posta, kısa mesaj (sms), çevrimiçi uygulamalarla veya diğer yollarla tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları gibi çeşitli kanallar aracılığıyla, sosyal medya hesaplarımız, dijital platformlarımız, uygulamalarımız, yazılımlarımız, mobil iletişim kanallarımız,  sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

MOCHi Türkiye, kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerinizi Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması ile işlenmektedir. 

MOCHi Türkiye, elde ettiği kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. MOCHi Türkiye, dış kaynak hizmet sağlayıcılarla kişisel verilerinizin paylaşılması durumunda, söz konusu aktarım gruplarıyla gizlilik taahhütlerine ve KVKK’ya riayet edeceğini beyan eder.

İzinlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz?

MOCHi Türkiye, alınacak açık rızanın en önemli gizlilik ilkelerinden biri olduğuna inanmaktadır. Web Sitemiz üyelik sayfanızda “kişisel bilgilerim” başlığı altında bulunan “Bilgilerimi Anonimleştir” mekanizması sayesinde bilgilerinizi anonimleştirme hakkına sahipsiniz. Bilgilerinizi anonimleştirmeniz halinde MOCHi Türkiye   tarafından kişisel verileriniz silinmiş ve erişilemez hale getirilecektir. Ancak bu durumda Web Sitemizin belirli bölümlerine katılmanız ve müşteri hizmetlerimizden (örneğin: üye tanımlama sistemi ile taleplerinizi hızlı olarak yerine getirme, faturasız değişim yapabilme) yararlanabilmeniz mümkün olmayacaktır. Size sunduğumuz “optout” mekanizması sayesinde, e-posta dağıtımı, sesli arama veya diğer hizmetlere kayıt yaptırmak amacıyla kayıt sayfamızda bulunan ve ticari iletişim onayınızı temsil eden işaret kutucuğuna tıklamadığınız sürece, bizden herhangi bir ticari ileti de almayacaksınız. Belirli iletişimler ve hizmetler için bizden istenilen hizmeti size sunmaya başlamadan önce ise, bize verdiğiniz açık izni doğrulatırız. Tarafımızca sunulan bu iletişimlere ya da hizmetlere son vermek isterseniz; daha önce Web Sitemizde belirlediğiniz tercihinizi değiştirerek bunu yapabilir, belirli hizmet ya da dağıtım için her e-postanın içinde abonelik iptali için bulunan linke tıklayabilir ve/veya size iletilen kısa mesaj metninin içinde belirtilen numaraya kısa mesaj gönderebilirsiniz. 

Kullandığımız Çerezler Neler?

Çerezler, Web Sitemiz üzerinden sizin tarayıcılarınıza gönderdiği bilgi işaretleridir ve bunlar yalnızca Web Sitemiz giriş yaptığınızda kullanılır. Web Sitemiz kullanımını daha iyi anlayabilmeniz için kullanılan özel bir tanımlayıcı içeren çerezleri sizin web tarayıcılarınıza gönderirler, böylece kullanıcıların Web Sitemizin hangi alanlarını kullanmayı tercih ettiklerini (ör: bu alanlara giren ziyaretçi sayısı esasına göre) anlayabiliriz. Çerezler genel olarak kişisel veri içermese de kendinizle ilgili bize açıkladığınız bilgiler olması durumunda onlarla ilişkilendirilmesi söz konusu olabilir.

Yerleştirdiğimiz bu çerezleri yalnızca MOCHi Türkiye kullanabilir; MOCHi Türkiye diğer tarafların çerezlerine erişemez veya bunları okuyamaz. Ayrıca, MOCHi Türkiye çerezleri site içindeki dolaşım ve trafik eğilimlerini izlemek için de toplu olarak kullanabilir. Bu toplu ve anonim bilgiler MOCHi Türkiye   Web Sitemizin içeriğini geliştirme olanağı tanıyacak ve belki de ortaklarla ya da diğer üçüncü taraflarla paylaşılabilecektir.

Eğer Web Sitemize kayıtlı bir kullanıcı iseniz (başka bir anlatımla “Üye”), MOCHi Türkiye   oturum açtığınız zaman size tarayıcınız tarafından saklanan ve tanımlayıcılarınızı içeren bir çerez gönderebilir. Bu tür bir çerez sizi tanımlamak için kullanılır ve hesabınızı görüntüleyebilmek ve yönetebilmek gibi sadece kayıtlı kullanıcılara özel olan alanlara erişebilmenizi sağlar.

Eğer sadece göz atmak istiyorsanız, Web Sitemiz üzerinden gelen çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz. Ancak, kaydolmaya ve Web Sitemiz özel alanlarına erişmeye karar verirseniz ve tarayıcınızı çerezleri kabul etmemek üzere ayarlamışsanız, tarafınıza sunulacak hizmetin aksamaması için tarayıcınızı MOCHi Türkiye size gönderdiği çerezleri kabul edecek şekilde yeniden ayarlamalısınız. 

Web sitesi aracılığıyla çerez kullanımlarımıza ilişkin ayrıntılı açıklamalarımızı ve detaylı bilgiyi,  https://mochibaby.com.tr/ adresinde “KVKK” başlığı altında bulunan “Çerez Politikası”nın içerisinde bulabilirsiniz.

Piksel Etiketleri

Web Sitemiz etkinliği ve/veya trafiği ölçebilmek için Web Sitemiz, çerezlerle birlikte “piksel etiketleri” kullanabilir. Bir piksel etiketi bir tür web sayfası grafiği olup, 1×1 piksel büyüklüğünde olduğu için genellikle görünmezdir. Bu etiketler Web Sitemizi ziyaret eden kullanıcı sayısını takip eder ve bunların Web Sitemiz içerisindeki gezintilerini izler. Örneğin, Web Sitemiz kullanan üyelerimizin hangi sayfalarını ziyaret ettiğini istatistiksel olarak saymak istediğimizde bu etiketi kullanabiliriz.

Piksel etiketleri teknolojisini herhangi bir kişisel veri alabilmek için kullanılmamaktadır.

Bazen hangi e-posta iletilerinin açıldığının ve e-posta iletilerine göre bir eylem yapılıp yapılmadığının tespiti için piksel etiketlerini gönderdiğimiz (ya da bizim adımıza gönderilen) HTML formatındaki e-posta iletilerimize koyarız. Bazı piksel etiketlerini ilgili çerezini iptal etmek suretiyle kullanılamaz duruma getirebilirsiniz.

IP Adresleri

Bir İnternet Protokol (IP) adresi, genellikle İnternet Hizmet Sağlayıcınızın İnternete bağlandığınız zaman cihazınıza otomatik olarak tahsis ettiği bir numaradır. Diğer İnternet siteleri gibi, MOCHi Türkiye   de ziyaretçi sayısı ve site kullanımı bilgilerini topluca analiz etmek için IP adresleri toplamaktadır. IP adresinizin vermiş olduğunuz kişisel verilerle bir bağlantısı yoktur. Ancak MOCHi Türkiye, düzenleme gereklilikleri uyarınca, Web Sitemizi v, hizmetlerimizi ya da müşterilerimizi, üyelerimizi veya Web ziyaretçilerimizi tehdit eden bireyleri tespit etmek amacıyla IP adreslerini kullanma hakkını saklı tutar.

Tıklama Akışı

“Tıklama akışı” ya da “tıklama akışı verileri” bir kullanıcının ziyaret ettiği web sayfalarını yansıtır ve daha da önemlisi, kullanıcının bir web sayfasından diğerine geçmesini sağlayan durumu ya da trafik şablonunu gösterir. MOCHi Türkiye, bu gibi bilgileri yalnızca Web Sitemiz içinde izlemekte olup; özellikle MOCHi Türkiye web sayfaları dışındaki tıklama akışı eylemlerini izlememektedir.

Tıklama akışı verileri kullanıcı hakkında herhangi bir kişisel veri içermez ve açıklamaz, ayrıca bu verileri sizin sağlamış olduğunuz kişisel verilerle karşılaştırmayız.

Gizlilik Politikası Üzerinde Gerçekleşecek Olan Değişiklikler

MOCHi Türkiye, işbu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman Web Sitesi suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. MOCHi Türkiye   Aydınlatma Metni’nde yaptığı güncelleme ve değişiklikler Web Sitesi tarihten itibaren geçerli olacaktır.

KVKK Kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız Neler?

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı merhaba@mochibaby.com.tr eposta adresinden iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.